Poznaj nas bliżej

fundacja abecadło

O nas

Szanowni Państwo,
Z ogromną przyjemnością zapraszam Państwa do nowego miejsca na mapie Lublina – Centrum Wsparcia Psychologicznego i Rozwoju Abecadło. Powstaje ono dzięki wspólnej pasji osób, które będą je ze mną tworzyć. Naszym wspólnym pragnieniem jest, aby stało się ono miejscem gdzie spotyka się profesjonalizm i doświadczenie specjalistów z olbrzymim sercem by pomagać innym w ich drodze do samorealizacji i pełnego potencjału. Jesteśmy zdeterminowani, aby tworzyć przestrzeń, gdzie dobro pacjenta i jakość usługi są najważniejsze. Dlatego nasze metody i techniki terapeutyczne są oparte zawsze na aktualnych badaniach i najlepszych praktykach, aby zapewnić skuteczne wsparcie i osiągnięcie pożądanych rezultatów.

Rada Fundacji

To co nas również wyróżnia to holistyczne podejście, które uwzględnia zarówno sferę emocjonalną, jak i intelektualną. Naszym celem jest nie tylko pomóc rozwiązać problemy i trudności, ale wspierać w rozwoju osobistym, odkrywaniu nowych możliwości, budowaniu bezpiecznej i wspierającej atmosfery, gdzie każdy może wyrazić swoje uczucia, obawy i cele.

Dlaczego Abecadło? Rozumiem je jako metaforę poznawania, odkrywania, pozyskiwania technik uczenia się i radzenia sobie. A moje ponad 30-letnie doświadczenie przy wsparciu ludzi w odkrywaniu własnej siły i potencjału do rozwoju pokazało mi jednoznacznie, że na to nigdy nie jest za wcześnie ani za późno. Dlatego Abecadło to miejsce zarówno dla osób dorosłych, dzieci, rodziców z dziećmi, terapeutów, opiekunów, osób ze spektrum autyzmu, nauczycieli.

Misja

W Fundacji Abecadło, każde dziecko, młodzież oraz osoby dorosłe z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu są naszym najważniejszym priorytetem. Nasza misja jest prosta, ale pełna znaczenia: wspieramy rozwój, edukację i samorealizację każdej osoby, której mamy zaszczyt pomagać. Nasze doświadczenie, specjalistyczna wiedza i zaangażowanie pozwalają nam dostarczać usługi najwyższej jakości, zawsze dostosowane do indywidualnych potrzeb naszych podopiecznych.

Wizja

W Fundacji Abecadło, naszą wizją jest społeczeństwo, w którym każda osoba, niezależnie od swoich wyzwań, ma równe szanse na pełne i satysfakcjonujące życie. Dążymy do tego, aby nasza fundacja była miejscem, które promuje akceptację, zrozumienie i szacunek dla różnorodności. Pragniemy kontynuować naszą pracę, by stawać się coraz lepszym źródłem wsparcia dla tych, którzy nas potrzebują, i inspiracją dla społeczności, w której działamy.

Nasz zespół

Anna Prokopiak

Pedagog specjalny

Pedagog specjalny, adiunkt w Katedrze Psychopedagogiki Specjalnej UMCS, prezes zarządu Fundacji Alpha, fundacji pracującej na rzecz środowiska osób ze spektrum autyzmu oraz Fundacji Abecadło.

  • Konsultacje w kierunku trudności komunikacyjnych i społecznych dla rodziców z dziećmi do 12 miesiąca życia
  • Konsultacje w sferze edukacji emocjonalno – seksualnej osób ze spektrum autyzmu oraz w zakresie postępowania w radzeniu sobie z zachowaniami trudnymi osób ze spektrum autyzmu
Umów wizytę

mgr Katarzyna Siedlecka

Psycholog i pedagog specjalny

Posiada bogate doświadczenie w udzielaniu pomocy młodzieży, osobom dorosłym, doświadczającym trudności z powodu niepełnosprawności intelektualnej, spektrum autyzmu. Angażuje się w działania podnoszące jakość ich życia. Prowadzi warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców i nauczycieli. Pracuje również w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1 w Lublinie oraz Fundacji Alpha.

  • Konsultacje psychologiczne dla dzieci oraz rodziców
  • Terapie psychologiczna i pedagogiczna
Umów wizytę

mgr Monika Osinowska

Pedagog, terapeuta dysleksji rozwojowej, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

Pedagog z dwudziestoletnim doświadczeniem w pracy z dzieckiem. Pomaga dzieciom, które borykają się z różnymi trudnościami w uczeniu się tj. dysleksją, dysgrafią i dysortografią.

  • Konsultacje i terapie trudności szkolnych (dysleksja, dysgrafia, dysortografia)
Umów wizytę

mgr Katarzyna Szopa

Psycholog, terapeuta integracji sensorycznej, certyfikowany diagnosta ADOS-2

W swojej pracy wykorzystuje różne metody m.in. TSR, metodę Attention Autism, metodę Ruchu Rozwijającego W. Sherborne. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi z zaburzeniami neurorozwojowymi w przedszkolach i w szkołach podstawowych. Pracuje diagnozując i prowadząc terapie dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

  • Konsultacje i terapie psychologiczne dla dzieci w wieku 0-6 lat i ich rodziców
Umów wizytę

mgr Katarzyna Dołębska

Logopeda

Absolwentka studiów I i II stopnia kierunku „Logopedia z audiologią” o specjalności „Logopedia kliniczna” na UMCS. Pracuje głównie z dziećmi ze spektrum autyzmu, z dziećmi z nieprawidłowościami artykulacyjnymi, zaburzeniami komunikacji, a także prowadzi zajęcia dla najmłodszych.

  • Konsultacje i terapie logopedyczne dla dzieci z wadami wymowy, opóźnionym rozwojem mowy oraz dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Umów wizytę

mgr Małgorzata Skrzypek

Fizjoterapeuta i terapeuta SI

Doświadczenie terapeutyczne zdobywała prowadząc wieloprofilową terapię dzieci oraz uczestnicząc w wielu kursach i szkoleniach specjalistycznych. Zajmuje się wczesną diagnostyką dziecka.

  • Konsultacje i diagnozy integracji sensorycznej
Umów wizytę